BEYZA ŞANAL GÜNGÖR

Uzman Psikolojik Danışman

 

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında yüksek onur öğrencisi olarak bölüm birinciliği ve fakülte üçüncülüğü ile tamamlamıştır. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında yüksek lisansını, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamlayarak bilim uzmanlığını almıştır. Şu anda doktora eğitimine Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Doktora Programında devam etmekte ve eş zamanlı olarak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını sürdürmektedir.

Lisans eğitimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi’nde (İSADEM) çocuk ve ebeveynlere yönelik stajını tamamlamış; yine çeşitli devlet okullarında ve okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklara yönelik gözlem, görüşme ve değerlendirmeler yaparak ebeveynlere yönelik danışmanlık ve seminer desteği vermiştir. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri boyunca Prof. Dr. Fulya Yüksel Şahin ve Doç. Dr. Nermin Çiftçi Arıdağ süpervizörlüğünde yetişkinlerle çalışarak bireyle ve grupla psikolojik danışma hizmetleri sunmuştur.

Lisans eğitiminin ardından çocuklarda kullanılan psikolojik değerlendirmeler eğitimlerini almıştır. Uzm. Klk. Psk. Birgül Emiroğlu Bakay’dan Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimini tamamlamıştır. Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi ve Çözüm Odaklı Terapi eğitimini Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek’ten almıştır. Halen Bilişsel Davranışçı Terapi kuramsal eğitimini Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan almaya devam etmektedir.

Çalışmalarına 2019 yılından itibaren Ankara’da devam etmekte olan Beyza Şanal Güngör, Bahar Psikoloji’de 3-11 yaş arası çocuklarla çalışarak çocukluk döneminde çıkan sorunlar üzerine yoğunlaşmakta ve sağlıklı çocuk gelişimi adına ebeveynlere nitelikli yönlendirmeler yaparak danışmanlık hizmeti vermektedir.

Başlıca Çalışma Alanları

Bebeklik ve erken çocukluk dönemi için:

 • Anne-baba eğitimi ve danışmanlığı
 • Sağlıklı bebek gelişimi takibi
 • Bağlanma, uyku ve yeme bozuklukları
 • Kaygı bozuklukları
 • Öfke nöbetleri
 • Uyum bozukluğu
 • Gelişimsel bozukluklar ve gelişimsel destekleme

Okul çağındaki çocuklar ve ergenlik dönemi için;

 • Dışa atım bozuklukları (enürezis, enkoprezis)
 • Yeme yedirme bozuklukları
 • Okul korkusu ve reddi
 • Kaygı bozuklukları
 • Fobiler
 • Sınav kaygısı
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Özgül öğrenme güçlüğü
 • Disleksi
 • Ders başarısızlığı
 • Öfke nöbetleri
 • Arkadaşlık sorunları
 • Boşanma sürecinde danışmanlık

 

Uygulayıcısı Olduğu Testler:

 

 • Moxo Dikkat Testi
 • Stanford Binet Zeka Testi
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R),
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Good-Enough Harris Bir Adam Çiz Testi
 • D. Porteus Labirentler Testi
 • Peabody Resimli Kelime Tanıma Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi
 • Cattel 2A- 3A Zeka Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • Kent E-G-Y Testi
 • Metropolitan Okul Öncesi Olgunluk Testi