BEYZA ŞANAL GÜNGÖR

Klinik Psikolog-Uzman Psikolojik Danışman

 

 

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yüksek onur derecesi ile bölüm birinciliği ve fakülte üçüncülüğü ile tamamlamıştır. Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yüksek lisansını da Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamlayarak bilim uzmanlığını iki alanda almıştır. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünde doktora eğitimini sürdürmektedir.

Lisans eğitimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi’nde (İSADEM) çocuk ve ebeveynlere yönelik stajını tamamlamış; yine çeşitli devlet okullarında ve okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklara yönelik gözlem, görüşme ve değerlendirmeler yaparak ebeveynlere yönelik danışmanlık ve seminer desteği vermiştir.

Lisans ve yüksek lisans eğitimleri boyunca süpervizyonla birlikte yetişkinlerle çalışarak bireyle ve grupla psikolojik danışma/terapi hizmetleri sunmuştur. Lisans eğitiminden sonra lisansüstü eğitimlerinin yanı sıra çocuklarda kullanılan psikolojik değerlendirmeler eğitimlerini almıştır. Uzm. Klk. Psk. Birgül Emiroğlu Bakay’dan Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimini tamamlamıştır. Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi ve Çözüm Odaklı Terapi (I-II) eğitimini Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek’ten almıştır. Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi kuramsal eğitimini tamamlamıştır.

Çalışmalarına 2019 yılından itibaren Ankara’da devam etmekte olan Beyza Şanal Güngör, Bahar Psikoloji’de çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışarak bireysel psikoterapi, oyun terapisi ve ebeveyn danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

Başlıca Çalışma Alanları

Çocuk ve ergenlerle çalışma alanlarını anne-baba eğitimi ve danışmanlığı, sağlıklı bebek gelişimi takibi, bağlanma sorunları, ayrılma korkusu, özgüven sorunları, uyku-yeme ya da tuvalet sorunları, kaygı bozuklukları, öfke nöbetleri, uyum bozukluğu, gelişimsel bozukluklar ve gelişimsel destekleme, okul korkusu ve reddi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, ders başarısızlığı, arkadaşlık sorunları, çatışma ve stres yönetimi konuları oluşturmaktadır. Çocuk ve gençlerle bireysel psikoterapi şeklinde gerçekleştirdiği mesleki uygulamalarını oyun terapisi ve bilişsel davranışçı terapi yaklaşımı çerçevesinde sürdürmektedir.

Yetişkinlerle çalışma alanlarını kişiler arası iletişim problemleri, stres yönetimi, öfke yönetimi, depresif bozukluklar, kaygı bozuklukları (fobiler, sosyal kaygı bozukluğu, genelleştirilmiş kaygı bozukluğu, panik bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu), uyku bozuklukları ve yas süreci uygulamaları oluşturmaktadır. Yetişkin bireylerle bireysel psikoterapi şeklinde gerçekleştirdiği mesleki uygulamalarını eklektik (bütüncül)  yaklaşım çerçevesinde sürdürmektedir ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği üyesidir.

 

Uygulayıcısı Olduğu Testler:

 • Moxo Dikkat Testi
 • Stanford Binet Zeka Testi
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R),
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Good-Enough Harris Bir Adam Çiz Testi
 • D. Porteus Labirentler Testi
 • Peabody Resimli Kelime Tanıma Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi
 • Cattel 2A- 3A Zeka Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • Kent E-G-Y Testi
 • Metropolitan Okul Öncesi Olgunluk Testi