FATMA VİLDAN KALDIRIM

Psikolog, Aile Danışmanı

 

Ankara Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuş olup, Lisans döneminde “Üniversite Öğrencilerinde Beden Algısının Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumuna Etkisinin İncelenmesi” hakkında korelatif bir çalışmayı yürütmüştür. Üniversite eğitimi süresince 1 yıl Gülhane Askerî Tıp Akademisi’nde (GATA) ve özel eğitim kurumlarında stajını tamamlamıştır. Gazi Üniversitesinde Pedagojik Formasyon Eğitimini tamamlamıştır.

Eğitim süresince ve sonrasında çeşitli kurumlarda ergen ve yetişkinlerle çalışmış ve aile danışmanlığı yapmaya devam etmiştir. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde, Keçiören Belediyesi Aile Eğitim Merkezinde, Çocuk ve Kız Yurdunda Psikolog ve Aile Danışmanı olarak çalışmıştır. Aynı zamanda gönüllü olarak çeşitli dernek ve kuruluşlarda çalışmaktadır.

2014 Yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde Aile Danışmanı ünvanını almıştır, aynı yıl Boşanma Terapisi ve Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Oyun Terapisi eğitimini tamamlamıştır. Şema Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimlerini tamamlamıştır. Sınav kaygısı, sosyal fobi gibi konularda grup terapilerine devam etmektedir.

Bellek, dikkat, konsantrasyon, soyut düşünme, kavramsallaştırma, kategori ya da kurulumu değiştirebilme, akıl yürütme gibi kognitif fonksiyonlarını değerlendiren Nöropsikolojik Test Bataryaları, Kişilik Testleri, WISC-R Zeka Testi,  objektif testler, çocuk değerlendirme testleri ve birçok Projektif testlerin uygulayıcı sertifikalarına da sahiptir.

Halen Bahar Psikolojide ergen, yetişkin ve aile danışmanlığı çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 

Aldığı Eğitimler

 • Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi – 1. Modül: Prof. Dr. Mücahid ÖZTÜRK Poem Psikoloji – 150 saat
 • Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi – 2. Modül: Prof. Dr. Mücahid ÖZTÜRK Poem Psikoloji – 150 saat
 • Eğitici Eğitimi – Sinerji Eğitim Danışmanlık
 • Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapiler Kaygı ve Depresyon Sempozyumu – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • İyileşmek Mümkün Eğitimi – Prof. Dr. Mücahid ÖZTÜRK Yeşilay
 • Şema Terapisi Uygulayıcı Sertifikası – Psikonet- Dr. Alp KARAOSMANOĞLU- 1-2-3. Modül
 • Biliişsel Davranışçı Terapi Beceri ve Uygulama Sertifikası- Bilişsel Davranışcı Psikoterapiler Derneği- Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR – 1.2.3. Modül- Süpervizyon Devam Etmekte.
 • Oyun Terapisi Uygulayıcı Sertifikası- PADEM Psikoloji- Dr. Selen AYAS
 • Aile ve Evlilik Danışmanlığı Eğitimi-Hasan Kalyoncu Üniversitesi SEM – 475 Saat
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Uygulayıcı Eğitimi- Hasan Kalyoncu Üniversitesi SEM – Uzm. Psk. Sibel DÜZAKIN
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Uygulayıcı Eğitimi- Çocuklar İçin -PADEM Psikoloji – Nevin DÖLEK
 • Boşanma Terapisi Eğitimi- PADEM Psikoloji – Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAKİROĞLU
 • Grup Terapisi Eğitimi- Grupla Psikolojik Danışma-Uzm. Psk. Esra ÜLEV
 • Atılganlık Eğitimi -Grup Terapisi Eğitimi- Uzm. Psk. Esra ÜLEV
 • Stroop Testi TBAG Formu- Nörometrika medikal tıp teknolojileri Ltd. Şti.
 • Sayı Dizisi Öğrenme Testi- Nörometrika medikal tıp teknolojileri Ltd. Şti.
 • İşaretleme Testi Türk Formu -Nörometrika medikal tıp teknolojileri Ltd. Şti.
 • Çizgi Yönünü Belirleme Testi- Nörometrika medikal tıp teknolojileri Ltd. Şti.
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi- Nörometrika medikal tıp teknolojileri Ltd. Şti.
 • İşitsel-Sözel Öğrenme Testi- Nörometrika medikal tıp teknolojileri Ltd. Şti.
 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) -Klinik Psikoloji Enstitüsü
 • WISC-R (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği)- Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Uzmn. Psk. Sinem GÖKÇE
 • Terapötik Kart Uygulayıcı Sertifikası- Uzm. Psk. Esra ÜLEV
 • Bender – Gestalt Testi – Kim Psikoloji – Uzm. Psk. Yasemin OZAN
 • Koppıtz İnsan Çizim Testi- Kim Psikoloji – Uzm. Psk. Yasemin OZAN
 • Benton Görsel Bellek Testi- Kim Psikoloji – Uzm. Psk. Yasemin OZAN
 • CAT( Çoçuklarda Tematik Algı Testi)- Kim Psikoloji – Uzm. Psk. Yasemin OZAN
 • Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi- Kim Psikoloji – Uzm. Psk. Yasemin OZAN
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi- Kim Psikoloji – Uzm. Psk. Yasemin OZAN
 • Ankara Gelişim Envanteri – Kim Psikoloji – Uzm. Psk. Yasemin OZAN
 • OKHT (Okula Hazırlık Değerlendirme Testi )- Kim Psikoloji – Uzm. Psk. Yasemin OZAN
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi- Kim Psikoloji – Uzm. Psk. Yasemin OZAN
 • Gesell- Kim Psikoloji – Uzm. Psk. Yasemin OZAN
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi– PDR HR
 • Genç Üniversiteli Cevherler (GÜC) projesi kapsamında Kariyer Yönetimi ve İş Arama Süreçleri Eğitimi
 • Nefes Terapisi Eğitimi: Ankara Aile Danışmanları Derneği – Nefes ve Yaşam Koçu Melek DÖNMEZ
 • Beden Psikoterapisi Atölye Çalışmaları -Enver Çesko
 • Çocuk Cinsel İstismarı Farkındalık Seminerleri-Figen Paslı
 • Travma Sonrası Müdahale: Debriefing -A.D.R.E.S. Ankara Aile Danışmanları Derneği -Uzmn. Psk. Sinem GÖKÇE
 • Kadın Erkek İlişkilerinde Farklılıklar, İletişim ve Çatışma Çözümü Eğitimi – Olgu Psikolojik Danışmanlık
 • İleri Derecede Excell Eğitimi – Türk Telekom Akademi
 • İnsan Kaynakları Okulu – Türk Telekom Akademi

     Çalışma Alanları

* Sınav Kaygısı
* Ders Motivasyonu
* Özgüven eksikliği
* Sosyal Fobi
* Bağımlılıklar (Telefon, Bilgisayar, Sosyal Medya)
* Fobiler
* Takıntılar
* Okul ve Başarı Sorunları
* Kişilik Bozuklukları
* Öfke ve Stres Yönetimi
* Depresyon
* Travma Sonrası Stres Bozuklukları
* Panik Bozukluklar
* Anksiyete Bozuklukları

*Hasta ve Hasta Yakınlarına Psikolojik Destek

*Uyum Bozukluğu

*Oyun Terapisi

*Yas Terapisi
* Davranış Problemleri
* Evlilik Sorunları
* Evlilik Öncesi Danışmanlığı
* Eşler Arası İletişim Problemleri