GELİN BAHAR PSİKOLOJİ’YE DÜNYANIZA BAHAR GELSİN

Bahar Psikoloji’de en yüksek kalite düzeyinde hizmet alırsınız. Uzmanlarımız da, tam anlamıyla “işlerinin ehli” danışmanlardır.

Aile ve Evlilik Danışmanlığı

Yuvanız huzur adanız olsun. Tüm evlilik ve aile sorunlarınızda uzmanlıkla çözüm desteği veriyoruz. İnsan hayatının tamamını etkileyen bir çekirdektir aile. Evliliğinizde mutlu değilseniz, bu sizin bireysel yaşantınıza da sosyal yaşantınıza da etki eder. Hatta bu huzursuzluk, çocuklarınız üzerinde bile iz bırakır.

Çocuk Psikolojisi

Çocuklarda sıklıkla görülen dikkat eksikliği, hiperaktivite, okul ve özgüven sorunlarının yanı sıra, alt ıslatma, parmak emme gibi tüm davranış bozuklukları, iletişim kuramama, kardeş kıskançlığı, özgül öğrenme güçlüğü, kaygı bozukluğu, sınav stresi gibi tüm durumların kolaylıkla üstesinden gelebilirsiniz.

Ergenlik Psikolojisi

İnsanın kişilik gelişimi için çok hassas bir dönem olan ergenlikte, çocukta anne-babanın anlam dahi veremediği farklı davranış ve yaklaşımlar görülür. Bu dönemde hem ergenin kendi dünyasında, hem de ergenle diğer aile üyeleri arasında yaşanabilecek tüm sorunların çözümü için profesyonel destek veriyoruz.

Online Danışmanlık

Online danışmanlık evimizden ya da bulunduğumuz ortamdan ayrılmadan internet üzerinden skype gibi belli programlar kullanılarak danışan ve terapistin yüz yüze görüşmesine imkân vermektedir. Online danışmanlık süreci aynen ofiste birebir yapılan seanslar gibi 45 dakika sürer. Seansta kullanılacak ölçek ve dokümanlar e-posta yoluyla danışana ulaştırılır.

KURUMSAL

Türkiye’nin en saygın ve güvenilir uzmanları arasından özenle seçilmiş psikolojik danışmanların bir araya geldiği,

yüksek hizmet kalitesi ile çalışan, danışmanları arasında özel uzmanlaşma yoluyla etkili hizmet sunan; insanı sadece fiziksel yönüyle değil, mânâ boyutuyla da anlamaya çalışan, hayatı sadece dünya ömründen ibaret görmemeyi ilke edinmiş, sadece psikolojik danışmanlık ve eğitim hizmetleri veren, danışanlarını ve onların paylaşımlarını emanet kabul eden bir çatı kuruluştur.

 • Uzmanlaşma
 • Seçkin Kadro
 • Hizmet Kalitesi
 • Hizmet Anlayışı

İLK AKLA GELENLER

Danışmanlık süreci, sebebi olan probleminizin keşfi ile başlar. Keşfin hemen ardından belirli aralıklar ile uygulanmakta olan tekniklerin uygulanmasıyla devam eder.

Belirleyecek olduğunuz sorunlar ile baş edemediğinizi, bu konuda yetersiz kaldığınızı ve bir danışmana ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz an kararınızı vermiş olacaksınız.

Bunun zorluğunu ilk etapda mutlaka yaşayacaksınız, lakin ilk seanstan sonra sizi yargılamadan, eleştirmeden dinleyen ve güven veren bir ortamda olduğunuzu hissederek rahatlama sürecine kolaylıkla erişebileceksiniz. Unutmayın, konuşulanlar uzman ekibimiz tarafından birer emanet olarak görülüp asla üçüncü şahıslar ile paylaşılmaz.

Size zor gelen üstesinden gelemediğiniz ve sizi yoran her meselede alternatif düşünce üreterek sorunu çözmeye sadece yardımcı olur danışanın yerine asla karar vermez.

Uzman Ekibimiz

Merkezimizde her psikolog, her konuda danışmanlık yapmaz. Çocuklar için ayrı, yetişkinler için ayrı, aileler için ayrı ihtisaslaşmış uzmanlarımız

Neriman Akyıldız

Psikolog, Aile Danışmanı

Özge Gökhan Kır

Psikolog Aile Danışmanı Cinsel Terepist

Yunus Aydın

Aile, Psikolojik, Pedagojik Danışman

Fatma Vildan Kaldırım

Psikolog, Ergen, Yetişkin ve Aile Uzmanı

Sena Çoban

Yetişkin Uzmanı, Cinsel Terapist,  Aile Danışmanı

Canan Sinanoğlu

Ergen, Yetişkin Uzmanı, Aile Danışmanı

Psikoterapi Nedir?

Ruh sağlığı alanında profesyonel hizmet sunan uzmanların, yetkin oldukları psikoterapi alanının bilgi ve becerilerini kullanarak, psikolojik kaynaklı ruhsal problemlerin çözümü konusunda yardım isteyen danışanların değişim ve dönüşüm yolculuğuna eşlik etme sürecidir.

BAHAR PSİKOLOJİ

Türkiye’nin en saygın ve güvenilir uzmanları arasından özenle seçilmiş psikolojik danışmanların bir araya geldiği,

hayatı sadece dünya ömründen ibaret görmemeyi ilke edinmiş, sadece psikolojik danışmanlık ve eğitim hizmetleri veren, danışanlarını ve onların paylaşımlarını emanet kabul eden bir çatı kuruluştur.

Hakkımızda

UZMANLAŞMA

Çocuklar için ayrı, yetişkinler için ayrı, aileler için ayrı ihtisaslaşmış uzmanlarımız

SEÇKİN KADRO

Her biri alanında deneyimli, psikoloji lisansının yanısıra eğitimler de almış uzmanlarımız

HİZMET KALİTESİ

Güleryüz, nezih mekanlar ve yüksek hizmet kalitesini önemseyen kurumsal bir yapı

Hizmet Anlayışı

İnsanı sadece fiziksel yönüyle değil, mânâ boyutuyla da anlamaya çalışan uzman bakış açısı

Çocuklar için ayrı, yetişkinler için ayrı, aileler için ayrı ihtisaslaşmış uzmanlarımızı çalışma saatleri içerisinde ziyaret edebilirsiniz.

ADRESİMİZ
Mebusevleri Mah. Ergin Sokak No:28/8 Çankaya/Ankara

Telefon: 0312 911 12 47

PAZARTESİ-CUMA: 09:00 – 19:00

CUMARTESİ-PAZAR: 09:00 – 19:00

Error: Contact form not found.

KVKK

DANIŞAN / EĞİTİM ALAN

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tarafımızca hazırlanmıştır.

Tarafımızca kişisel verilerinizin ve mahremiyetinizin korunması konusuna azami önem verilmekte ve bu konudaki yükümlülüklerimiz üstün gayretle yerine getirilmeye çalışılmaktadır.

VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ Adı Soyadı: Hatice Sarıbay
Posta adresi: Mebusevleri Mah. Ergin Sokak No:28/8 Çankaya/Ankara
E-posta adresi: bahar@baharpsikoloji.com
Telefon numarası: +90 312 911 12 47 – +90 507 710 78 23 İnternet adresi: www.baharpsikoloji.com

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Aşağıda belirtilen kişisel veriler:

 • kimlik
 • iletişim
 • müşteri işlem
 • finans
 • danışan öyküsü
 • alışkanlıklar
 • mesleki deneyim
 • görsel ve işitsel kayıtlar
 • hukuki işlem
 • sağlık bilgileri

aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir:

 • danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin yürütülmesi
 • talep / şikayetlerin takibi
 • hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Danışmanlık hizmeti sunulması sürecinde, yukarıda belirtilen özel nitelikli kişisel verilerden hizmet alma sebebinizle ilgili olanları sağlıklı, verimli ve hızlı şekilde hizmet sunabilmek amacıyla açık rızanız alınarak hizmet veren uzman tarafından işlenebilecektir. Bu konuda açık rıza vermemeniz halinde sürecin sağlıklı, verimli ve hızlı yürütülemeyebileceğini bilginize sunmak isteriz.

Tarafınızca, danışmanlık hizmeti sürecinde paylaşılan bilgiler, danışmanlık sunan uzman tarafından erişime kapalı şekilde muhafaza edilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kanuni zorunluluk haricinde kişisel verileriniz üçüncü bir tarafla paylaşılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Söz konusu kişisel veriler aşağıda belirtilen yöntemlerle:

aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

İLGİLİ KİŞİLERİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN DİĞER HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde, Aydınlatma Metnimizin “VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ” bölümünde yer verdiğimiz iletişim bilgilerini kullanarak;

 • başvurunuz yazılı ise şahsen iletmeniz veya noter kanalı ile iletmeniz,
 • veya güvenli elektronik imza ile iletmeniz,
 • veya mobil imza ile iletmeniz,
 • veya Tarafınızca Tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile iletmeniz gerekmektedir.

Başvurunuzda, KVKK’nın 13. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlamış olduğumuz Başvuru Formu’nu da kullanabilirsiniz.