23 Şub 2018

Yazar: Fatma Vildan Kaldırım

Zekâ Testlerinin Önemi Nedir?

Zekâ testleri bir çok amaçla kullanılmaktadır. Kişinin zekâ geriliği veya üstün zekâlı olma durumunu gösterebilecekleri gibi hangi yetilerinin ne derece gelişmiş olduğunu, hangi alanlarda daha az veya daha fazla gelişmiş olduğunu zeka testleri ile ortaya çıkarmak mümkündür. Ayrıca klinik psikolojide Disleksi, DEHB, Asperger Sendromu vb. gibi bazı psikopatolojilerinin belirlenmesinde zeka testleri önemli bir araçtır ve çocuğun nörolojik sorunu olma olasılığını da saptamak mümkündür.

Wisc-R Zekâ Testi Nedir?

Wisc-R (Wechsler Çocuklar için Zeka Testi Ölçeği) 6-16 yaş arasında olan bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bir zekâ testidir. Test; Sözel ve Performans olmak üzere 2 bölümden oluşur. Her bölümde 1 alt test yedek ve 5 ana alt test olmak üzere toplam 12 alt testten oluşur. Her alt testin soruları yönergeye uygun bir biçimde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu sorunları yanıtlaması istenir.

Uygulama süresi: 1-1,5 saat arasında çocuğun performansına göre değişir ve bireysel olarak uygulanır.

Neden Wisc-R Zekâ Testini Tercih Edeyim?

• Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok kullanılan Zekâ Testidir.
• Ülkemizde kullanılan zeka ve yetenek testleri arasındaki geçerlik ve güvenirliği en yüksek testtir. Böylece rahatlıkla çocuğun yerini yaşıtları içerisinde görebilir ve zaman içerisinde karşılaştırmalar yapılabilir.
• Her alt test çocuğun farklı bir yeteneğini ölçer. Çocuğun zihnindeki hangi işlevin yaşıtlarından daha iyi veya geride olduğu kolaylıkla tespit edilir, çocuğun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip ederek gerekli desteği erken yaşlarda yakalanabilir.
• Üstün yetenekli çocuklara yönelik akademik çalışmalar yürüten tüm kurumlar Wisc-R sonuçlarına göre değerlendirme yaparlar.

Zekâ Testine Hangi Durumlarda Başvurmalıyım?

Çocuk okulda, evde veya başka ortamlarda uyum ve davranış problemi yaşıyorsa, okul başarısında farklılık gösteriyorsa, dersi takip etmede güçlük çekiyorsa, arkadaşları ile uyumsuzluk yaşıyorsa, sosyal becerilerinde sınırlılık yaşıyorsa, dil ve gelişim alanında farklılık varsa, dikkat sorunu yaşıyorsa testi yaptırmalısınız. Çünkü bu sorunlar zeka geriliğinin belirtisi olduğu gibi Üstün Zeka belirtisi gibi bir çok başka durumun belirtisi de olabilir. Çocuğun ihtiyacına ve kapasitesine uygun yerde eğitim alması çok önemlidir.

IQ Sonucu Ömür Boyu Aynı Kalır mı?

Zekâ kas gibidir. Çalıştırınca güçlenir, çalıştırmayınca tembelleşir ve geriler. Yani IQ değişkendir ve geliştirilebilir. 12 yaşına kadar zeka gelişiminin hızlı olduğu dönemdir. Daha sonra yavaşlayarak gelişmeye devam eder.

Wisc-R Zekâ Testini Kimler Yapabilir?

Wisc-R uygulayanlar psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında Test ile ilgili uygulayıcı Sertifikasına sahip olması gerekmektedir.